kopanki

poster
poster

 

poster
poster
poster

 

poster
poster
poster

Водичи

Петар Нолев

Основач на компанијата Mountain Solution
Неговата љубов кон планината почнува од најрана возраст и од тогаш планината и природата се негов начин на живот. Неговото долгогодишно планинарско искуство го прави еден од најдобрите планински водичи во Република Македонија.

petar

Историјат

ОД „ПЕЛАГОНИЈА“ ДО „ПЕЛИСТЕР“

 

Спортското и рекреативно планинарење и скијање во Битола своите почетоци ги бележи во првите децении од 20 век. Првите обиди за формирање на планинарско друштво битолчани ги прават во 1931 година, но тој обид ќе биде неуспешен, зашто властите барањето го одбиваат. Обидот го повторуваат во 1933 година, но исто така, без успех.

Baba Planina